Tathmini Ya Kipengele Cha Taashira Za Wahusika Katika Tamthilia Ya Kimani Njogu: Mfano Wa Zilizala

  • Antony Kago Waithiru; Prof. James Ogola Onyango; Prof. Wendo Nabea Idara ya Lugha, Fasihi na Isimu; Chuo Kikuu cha Laikipia, Kenya

Abstract

Kazi hii inatathmini kipengele cha taashira za wahusika katika tamthilia ya Kimani Njogu. Katika baadhi ya kazi za kifasihi, aghalabu taashira hutumika kama mbinu ya kusana mambo yanayoathiri kitovu cha jamii au yanayoashiria viongozi wa kiimla, wafisadi, wakabila na wenye ubinafsi, na hata uongozi kwa jumla. Kazi hii ni zao la utafiti ulionuia kuchunguza vipengele vya taashira katika tamthilia ya Zilizala. Utafiti huu uliongozwa na nadharia mbili; nadharia ya baada ya ukoloni na nadharia ya umitindo. Katika tamthilia ya Zilizala ya Kimani Njogu, inadhihirika kuwa mwandishi ametumia wahusika kitaashira ili kuwasilisha fasili tofauti tofauti za dhana moja. Waandishi wa tamthilia za baada ya 2000 wametumia mbinu ya taashira kama njia ya kuwasilisha ujumbe unaohusu uongozi, maadili, siasa na uchumi bila kutaja majina ya wahusika halisi au hata mataifa halisi. Mbinu hii imetumiwa kuwadhihirishia wanajamii mbinu zinazotumiwa na watawala halisi kutawala watawaliwa kupitia vikaragosi vyao, ambavyo ndivyo huchaguliwa na watawaliwa. Aidha, mbinu hii imetumiwa kuashiria jinsi viongozi wengi wanavyothibitiwa na wakoloni kutawala mataifa fukara ya Kiafrika. Matokeo ya utafiti huu yalitarajiwa kuwa na natija kwa wasomi, wahakiki na watafiti wa masuala ya lugha na fasihi kwa kuwa sehemu ya kurejelewa.

Published
2020-03-10
Section
Articles