Kwambai, M. (2022). Matumizi ya jazanda katika tamthilia ya Kitumbua Kimeingia Mchanga ya Said A. Mohamed. Editon Consortium Journal of Kiswahili, 4(1), 399–403. https://doi.org/10.51317/ecjkisw.v4i1.358